Dezinfekce aorosolem

Jaké jsou výhody dezinfekcí aerosolem?

Velmi dobře vyplňuje celý objem dezinfikovaných prostor – oproti standardním aerosolům se dostane i do obtížně dostupných prostor.

Přístroj funguje na principu „suché“ mlhy – nevytváří kondenzaci kapaliny na povrchu.

 

Rychlé opětovné větrání dezinfikovaných prostor.
 

Šetrnost vůči dezinfikovaným povrchům.
 

Elektrická nevodivost – lze využít i v prostorách se zapnutými elektrospotřebiči.

Účinek je mnohonásobně delší než při použití ozónu (v některých případech až 14 dní).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Technologie dezinfekce aeorosolem

Jak probíhá samotný proces dezinfekce aerosolem?

Po příjezdu dezinfekčního technika na místo provede technik vizuální kontrolu a přeměření dezinfikovaných prostor.
 

Společně se zákazníkem vyplní protokol o dezinfikování, kam doplní rozměry prostorů, typ dezinfekčního prostředku, dobu samotné dezinfekce a koncovou cenu.

Do dezinfikovaného prostoru je následně umístěna dezinfekční jednotka.

Dle typu a objemu prostoru je použito vhodné dezinfekční médium a nastavena potřebná doba procesu dezinfekce.
 

Zařízení se automaticky spustí do provozu a po nastavenou dobu produkuje suchou mlhu.

Suchá mlha díky svým fyzikálním vlastnostem sama zaplní i hůře přístupná místa v prostoru.

Po ukončení procesu dezinfekce můžeme znovupoužití prostoru urychlit odvětráním.

Prostor je cca do hodiny připraven pro běžné použití (s ohledem na použité dezinfekční médium, velikost prostoru a možnost odvětrání).

Dezinfekce aerosolem

Často kladené otázky

 
 

Ceník

Ceník dezinfikování aerosolem pro místa do 100 km od Bakova n. J.

Čištěný objem prostor v m3
Kč / m3 *
Nad 100
17,70
Nad 500
15,50
Nad 1000
Individuální cena

* Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a platí do dojezdové vzdálenosti 100 km od Bakova nad Jizerou. Nad 100 km doporučujeme cenu předem konzultovat. Při individuálních požadavcích nás neváhejte kontaktovat.

Máte zájem o naše služby?